.

FJELDLUND                     
                   BOLIGSAMEIE
 

     Trykk for større bilde                               ADRESSE: Holmlia Sentervei nr. 1 til  8,   nr.  21 til 25    og   nr. 26  til  33 

 

 

Årsmelding for 2013

Årsmeldingen for 2013 er nå lagt ut. Du finner den under Informasjon i menyen til venstre eller ved å trykke HER.

_______________________________________________________________________

Sameiermøte 2014

Ordinært sameiermøte blir avholdt Torsdag 13. mars 2014 kl 18:30 i menighetssalen i Holmlia Kirke.

Saker som ønskes behandlet må være meddelt skriftlig til sameiets styre innen 20. februar 2014.

Sett av dagen og møt opp! Din stemme teller!

_______________________________________________________________________

Konteiner for glass- og metallembalasje

Konteiner for glass- og metallembalasje er nå satt ut i tun Syd og Nord. Det blir ingen konteiner i tun Vest.

_______________________________________________________________________

Brannvern

Egenmeldingsskjema finner du ved å trykke HER

Viktig informasjon om brannvern

Oktober 2013

Alle leiligheter skal ha røykvarsler og slokkeutstyr. Dette er lovpålagt. Vi vil også sterkt anbefale et brannteppe på kjøkkenet. Dette må henge lett tilgjengelig og benyttes til å slukke brann i fett på komfyren. Husk: aldri å slukke brann i fett med vann. Da sprer du varmen og brannen blir vanskeligere å slukke. Utstyret må sjekkes jevnlig. Det er eiers ansvar at utstyret er på plass og beboers ansvar at dette er i orden. Det er viktig at alle i leiligheten vet hvor utstyret er og kan bruke dette. Dersom pålagt utstyr mangler kan dette føre til bot og reduksjon i eventuell skadeerstatning.

Røykvarsler: Trykk inn den lille knappen på røykvarsleren for å sjekke batteriet. Like før batteriet går tomt vil røykvarsleren komme med noen korte pip. Batteriet bør skiftes en gang pr år. Røykvarslere eldre enn 10 år bør skiftes ut.

Slokkeutstyr: Alle leilighetene har fått utlevert brannslange eller brannslukker. Dersom nippelen på kranen som brannslangen skal koples til er byttet ut er brannslangen ubrukelig og verdiløs. Brannslukkeren bør vendes opp ned av og til. Dette hindrer at pulveret klumper seg. Det er viktig at slokkeutstyr er lett tilgjengelig og kan brukes av alle i leiligheten. Nytt utstyr må bekostes av eier. Styret har noen slokkere til kr 300,-.

Rømningsveier: Det er viktig at alle trappeganger og trapper holdes ryddige. I balkonggulvet i de øverste etasjene er det noen steder montert rømningsluke. Noen steder er det luke i vegg mellom to balkonger. Disse rømningsveiene må ikke blokkeres.

Brannalarm: I alle oppganger er det montert brannsentraler med flere sensorer i kjellere og oppganger. Ved inngangsdøren er det montert en manuell brannmelder. Denne kan trykkes inn for å varsle brann på utsiden eller brann som ikke har blitt utløst av andre sensorer. Denne knappen er ikke noe leketøy! Vi har hatt flere eksempler på barn som har utløst falsk alarm. På grunn av hærverk er nøkkelen for avstenging av alarmen fjernet og lagt i en nøkkelsafe. Koden til denne har alle på navnelisten som er oppslått på sentralen. Dersom summeren på sentralen er utløst kan denne slås av ved å trykke inn den sorte knappen midt på sentralen. Kontakt en av personene på navnelisten.

NB Brannalarmen varsler ikke brannvesenet.

I tilfelle brann gjør følgende:

            REDDE    -    Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
          VARSLE  -    Ring brannvesenet på telefon 110.
          SLOKKE  -   Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Når brannalarmen går: Alle skal samles utenfor inngangsdøren til oppgangen. Dette gjelder også om det er falsk alarm! Husk at selv om det ikke er røyk i oppgangen kan det være brann i kjelleren. Displayet på sentralen viser hvilken sensor som er utløst. Samtidig tennes et rødt lys på sensoren. Dersom det er røyk i oppgang med takluke: Trykk inn knapp for åpning av takluke/røykluke. Luken vil da åpne automatisk for utlufting. Dette skjer selv om strømmen har gått. Både røykluke og alarm har batteri som sikring for strømbrudd.
Ved falsk alarm må en av personene på navnelisten kontaktes for å stenge av alarmen.

Sikringsskap: I alle sikringsskap skal det nå være montert jordfeilbryter. Dette er lovpålagt. Vi anbefaler alle som ikke allerede har gjort det å skifte ut de gamle skrusikringene med moderne automatsikringer. Dette må bekostes av eier. Kontakt vår elektriker. Sjekk at alle skrusikringer er ordentlig skrudd inn. Løse sikringer gir varmgang som kan føre til brann.

Kjøkkenventilator: Fettfilteret i ventilatoren må regelmessig renses for fett. Dersom dette ikke gjøres kan fettet føre til dårlig ventilasjon og i verste fall til en alvorlig brann. Mange branner har startet fordi strålevarme eller flammer fra komfyren har antent fettet i ventilatoren. Våre ventilatorer skal IKKE ha innebygd vifte. Vi har egen vifte for hver leilighet montert på taket.
Det er svært viktig for inneklimaet at det er riktig type ventilator og at denne brukes riktig. Defekt ventilator kan også medføre bygningsskader. Kontakt vår elektriker om du trenger ny ventilator.

Bruk av levende lys: Man skal selvfølgelig ta vare på hyggen med levende lys, men vær klar over at stearinlysene ofte er årsak til alvorlige branner. Her er fire sikkerhetsregler for bruk av levende lys:

  1. Hold alltid levende lys under oppsikt
  2. Plasser aldri levende lys for nær brennbart materiale
  3. Sørg for at levende lys står stødig
  4. Bruk aldri brennbare lysestaker og brennbare lysmansjetter

 

Brannøvelser: Styret vil foreta uanmeldte brannøvelser i oppgangene. Alle må alltid møte utenfor inngangsdøren når brannalarmen går.

Egenkontroll: Vedlagte skjema for egenkontroll må fylles ut og leveres til styret innen tidsfristen. Det er viktig at gjøres av alle. Dersom dette ikke gjøres må styret engasjere et eksternt firma til å sjekke alle leilighetene. Dette koster penger som eierne til syvende og sist må betale. Skjemaet sendes til alle eiere. Eierne har ansvar for å kontrollere leiligheter som er på fremleie.
Skjemaet har et felt for andre forhold/kommentarer. Her kan du notere alt som ikke kommer frem i skjemaet eller komme med spørsmål/kommentarer.

 

Med ønske om en brannfri fremtid!

Hilsen oss i styret

_______________________________________________________________________

Rehabilitering

Fase 1 av rehabiliteringen er nå ferdig. Alle takene har fått nytt dekke. Det er satt inn nye takluker som også fungerer som røykluker. I tilfelle av brann og røyk i oppgangen kan lukene åpnes med en nødbryter i 1. etasje. Ytterpanelene på balkongbodene er skiftet ut og har fått et nytt strøk maling.

Arbeidet er meget godt utført. Arbeidet ble utført for kr 5 355 601,- som er lavere enn budsjettet på kr 5 490 950,-. Vi fikk utført mer enn opprinnelig planlagt til en lavere pris.

Rehabilitering Fase 2 omfatter utskifting av vinduer og balkongdører. Denne rehabiliteringen er kostnadsberegnet til ca kr 27 000 000,-. Styret jobber videre med dette.

________________________________________________________________

Protokoll fra sameiermøtet 2013

Protokoll fra sameiermøtet 2013 er nå lagt ut. Se i menyen til venstre under Informasjon eller ved å trykke HER.

________________________________________________________________

Årsmelding for 2012

Årsmeldingen for 2012 er nå lagt ut. Du finner den i menyen til venstre under informasjon eller ved å trykke HER.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
©2003 WEBdesign:  Svein A. Nyborg